Türk-İspanya Resmi Sanayi ve Ticaret Odası (TİSTO) olarak, firmanızın ihtiyacına göre şekillenebilen geniş bir yelpazeye yayılmış program ve hizmetlerimiz sayesinde sizlere uluslararasılaşma sürecinin her safhasında destek olmayı amaçlamaktayız.

Ticaret Odası’nın hizmetleri arasında; pazar araştırması raporları hazırlanması, firmalar arası görüşmelerin organize edilmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek bir iletişim ağına dahil olunması, tercüman bulunması ve her iki ülkede organize edilen fuar ve kongrelere ilişkin bilgi sağlanması gibi hizmetler sayılabilir. Ayrıca, TİSTO üyelerine yeni pazarlara giriş stratejisi oluşturulabilmesi için danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Ticaret Odası’nın hizmetlerinden üye olmayan firmalar da faydalanabilmektedir.

Genel Hizmetler


Ticaret Odası öncelikle İspanya’da ve Türkiye’de düzenleyeceği farklı etkinliklerle üyelerini aktif bir iletişim ağına dahil ederek firmaların kendi aralarındaki ticari ilişkilerini arttırmalarının yanısıra, onları ilgilendikleri ülke pazarları ile ilgili olarak özel ve kamu sektöründen uzmanlarla bir araya getirerek birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

 • Güncel bilgilerle donatılmış web sayfası
 • Üye firma listeleri
 • Üyeler arasında toplantılar, iş kahvaltıları, girişimciler için toplantılar
 • Her iki ülkedeki ticari, mali, yatırım ve hukuki konulardaki güncel gelişmelere ilişkin konferans, seminer ve özel programlar
 • Türkiye ve İspanya’daki önemli ihalelere ilişkin duyurular
 • Her iki ülkedeki yatırımların son durumuna ilişkin bültenler
 • İş ilanları
 • Üye firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Kamu kurumları tarafından düzenlenen ticari heyetlere ilişkin bilgi…

Kişiye Özel Hizmetler


Kişiye özel hizmetler, firmaların talepleri doğrultusunda ve her bir firmanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tamamen firmaya özel olarak şekillendirilen hizmetlerdir. Kişiye özel bir çalışma gerektirdiği için firmalar bu hizmetlerden belirli bir ücret karşılığı faydalanabileceklerdir. Üye firmalar kişiye özel hizmetlerde önemli oranda indirime sahip olacaktır.

 • Türkiye’de ve İspanya’da ticari ortak ve dağıtım kanalları bulunması
 • İş planlarının yapılması ve geliştirilmesi hakkında danışmanlık
 • Kişiye özel pazar ve piyasa araştırmaları
 • Proje, ürün ve hizmetlerin ilgili pazarda sunulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri, vs…

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin